BURG TRAY-ONTNESTERSBurg tray-ontnesters
DEKSELENDekselen
AFVULLENAfvullen
VERSPANINGVerspaning
FORMAATDEEL-WISSELSYSTEEMFormaatdeel-wisselsysteem
PRINTBANENPrintbanen
INDUSTRI╦LE AUTOMATISERING Industri╦le automatisering
TRANSPORTERENTransporteren
OVERIGOverig
PICK AND PLACE SYSTEMENPick and place systemen
Installatie 2-voudige Trayontester
Na de introductie op de Empack 2019 installeert Burgmetaal de nieuwe vacuum trayontnester bij de klant.
Deze machine verwerkt 2 type schalen zonder omsteltijd. De besturing  is "stand alone" zodat de ontnester eenvoudig naar een andere lijn verplaatst kan worden.